👉 Co Cię irytuje w Twojej pracy (lub firmie) lub w programowaniu?

Napisz:[email protected]

👉 Wdrożenie aplikacji na produkcję bez przestoju i bez ‘maintenance mode’. Czy takie wdrożenie aplikacji jest możliwe?

Muzyka (CC-BY):

Chcesz porozmawiać?

👉 napisz: [email protected]