👉 Co Cię irytuje w Twojej pracy (lub firmie) lub w programowaniu?

Napisz:michal@kardys.dev

👉 Dzisiaj… o niczym. Taka luźna pogadanka o montowaniu wczorajszego wideo.

Chcesz porozmawiać? 👉 napisz: michal@kardys.dev

Muzyka (CC-BY):

Chcesz porozmawiać?

👉 napisz: michal@kardys.dev