👉 Co Cię irytuje w Twojej pracy (lub firmie) lub w programowaniu?

Napisz:[email protected]

👉 Dzisiaj… o niczym. Taka luźna pogadanka o montowaniu wczorajszego wideo.

Chcesz porozmawiać? 👉 napisz: [email protected]

Muzyka (CC-BY):

Chcesz porozmawiać?

👉 napisz: [email protected]