mlotech.pl

(więcej niż) technologia - po ludzku

  1. [V#40] kto będzie LEPSZY

    [VLOG] specjalista vs generalista

  2. [V#2] Jak taniej zbudujesz swój produkt

    [VLOG] Odcinek o tańszym i skuteczniejszym planowaniu i wdrażaniu aplikacji (i nie tylko).

  3. [P#1] Poznaj swoich klientów

    [PODCAST] Metody poszukiwania idealnego klienta