mlotech.pl

🔥 przyspieszam Ciebie i firmę 🔥 wiedza i technologia dla przedsiębiorcy 🔨

  1. [V#2] Jak taniej zbudujesz swój produkt

    [VLOG] Odcinek o tańszym i skuteczniejszym planowaniu i wdrażaniu aplikacji (i nie tylko).

  2. [P#1] Poznaj swoich klientów

    [PODCAST] Metody poszukiwania idealnego klienta