mlotech.pl

🔥 przyspieszam Ciebie i firmę 🔥 wiedza i technologia dla przedsiębiorcy 🔨

  1. [V#12] Jak wyznaczać cele? 💪 2 metody

    [VLOG] Dlaczego warto ustalić sobie cele? jak wyznaczać cele? co one dają?

  2. [V#5] 🙊 Sekret dokładnego planowania zadań

    [VLOG] Jaka jedna rzecz pozwoli ocenić czas potrzebny na wykonanie zadania?