mlotech.pl

(więcej niż) technologia - po ludzku

  1. [V#2] Jak taniej zbudujesz swój produkt

    [VLOG] Odcinek o tańszym i skuteczniejszym planowaniu i wdrażaniu aplikacji (i nie tylko).