mlotech.pl

(więcej niż) technologia - po ludzku

  1. [V#5] 🙊 Sekret dokładnego planowania zadań

    [VLOG] Jaka jedna rzecz pozwoli ocenić czas potrzebny na wykonanie zadania?

  2. [V#2] Jak taniej zbudujesz swój produkt

    [VLOG] Odcinek o tańszym i skuteczniejszym planowaniu i wdrażaniu aplikacji (i nie tylko).